اهم وظایف فعالیتهای این واحد شامل موارد زیر میباشد:

1- انعقاد قراردادهای مربوط به اجاره محل کنفرانس یا نمایشگاه، پذیرائی غذا و بریک، تأمین هدایای میهمانان.

2- اخذ ویزای میهمانان خارجی از واحد بین المللی، رزرو هتل آنها و ترتیب انتقال میهمانان از فرودگاه تا هتل و محل برگزاری مراسم و بالعکس تا بازگشت کامل آنها به کشورشان.

3- برنامه ریزی جهت ایجاد تور گردشگری جهت میهمانان کنفرانس ها و نمایشگاه ها در سطح تهران و شهرهای توریستی کشور.

4- پیگیری انجام امور چاپی کنفرانس ها و نمایشگاه ها پس از طی مراحل طراحی.

5- انجام کلیه امور اجرائی در طول مدت برگزاری کنفرانس ها و نمایشگاه ها از جمله ثبت نام، پذیرش، تحویل کارتهای سینه و هدایا، نظارت بر پذیرائی ها، هماهنگی اجرائی پانل ها در کنفرانس ها و غیره.

 

 

 

| واحد روابط عمومی | واحد بازرگانی | واحد گرافیک | کامپیوتر و بانک اطلاعاتی | واحد خدمات | واحد آموزش |

| ارائه خدمات مشاوره | پیمانکاران زیر مجموعه | مدیران شرکت |


 

 

صفحه اصلی

درباره ما

پروژه های جاری

آرشیو

تماس با ما

لینک ها

همکاران ما