اهم وظایف فعالیتهای این واحد شامل موارد زیر میباشد:

1- ارتباط دائم با سازمانهای بین المللی و اطلاع از وضعیت آخرین کنفرانس ها، سمینارها و نمایشگاههای در دست اجرا.

2- پیگیری انعقاد و قراردادهای متقابل برگزاری کنفرانسها و نمایشگاههای بین المللی در ایران و کشورهای ثالث بصورت مشترک.

3- اطلاع رسانی، مذاکره، جذب و پذیرش جهت حضور شرکتها، سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی در کنفرانس ها و نمایشگاههایی که در خارج از کشور برگزار می گردند.

4- ارتباط با نهاد ها، وزارت خانه ها و سازمان های داخلی و اطلاع از همایش ها، کنفرانس ها و نمایشگاههایی که در طول سال در دست برگزاری می باشند.

5- اطلاع رسانی کنفرانس های بین المللی که در داخل ایران برگزار میگردند و لینک سایت کنفرانس ها به کنفرانس های مشابه و معتبر بین المللی.

6- پیگیری اخذ ویزای مدیران خارجی جهت حضور در کنفرانس ها و نمایشگاه ها

7- بررسی فرم های نظر خواهی جمع آوری شده در انتهای کنفرانس ها و نمایشگاه ها و انتقال دیدگاههای شرکت کنندگان به مدیریت مربوطه جهت اقدامات لازم

 

 

 

| واحد روابط عمومی | واحد بازرگانی | واحد گرافیک | کامپیوتر و بانک اطلاعاتی | واحد خدمات | واحد آموزش |

| ارائه خدمات مشاوره | پیمانکاران زیر مجموعه | مدیران شرکت |


 

 

صفحه اصلی

درباره ما

پروژه های جاری

آرشیو

تماس با ما

لینک ها

همکاران ما