اصولاً تعدادي از شركت ها و سازمانهاي متولي برگزاري كنفرانس یا نمايشگاه تمايل به برگزاري پروژه از ابتدا تا انتها توسط عوامل درون سازماني را دارند ولي به جهت عدم تجربه كافي در برگزاري كنفرانس یا نمايشگاه حاضر به ريسك نبوده و در اين مرحله بخش مشاوره شركت همايش پويا با ارائه برنامه مدون و آموزش به پرسنل شركت متقاضي و در انتها با نظارت بر اجراي صحيح پروژه نسبت به همكاري با اين سازمان‌ها اقدام مي‌نمايد.

 

 

 

 

 

| واحد روابط عمومی | واحد بازرگانی | واحد گرافیک | کامپیوتر و بانک اطلاعاتی | واحد خدمات | واحد آموزش |

| ارائه خدمات مشاوره | پیمانکاران زیر مجموعه | مدیران شرکت |


 

 

صفحه اصلی

درباره ما

پروژه های جاری

آرشیو

تماس با ما

لینک ها

همکاران ما