1- پیگیری و مذاکره جهت عقد قرارداد کنفرانس ها،سمینار ها و نمایشگاههای داخلی و بین المللی.

2- شناسایی، مذاکره و جذب حامیان مالی (اسپانسرها)برای کنفذانس ها، سمینارها و نمایشگاهها.

3- شناسایی، مذاکره و جذب مشارکت کنندگان در نمایشگاههای متعدد.

4- برگزاری کارگاههای تخصصی در حاشیه کنفرانس ها و جذب مخاطبین.

 

 

 

| واحد روابط عمومی | واحد بازرگانی | واحد گرافیک | کامپیوتر و بانک اطلاعاتی | واحد خدمات | واحد آموزش |

| ارائه خدمات مشاوره | پیمانکاران زیر مجموعه | مدیران شرکت |


 

 

صفحه اصلی

درباره ما

پروژه های جاری

آرشیو

تماس با ما

لینک ها

همکاران ما